Ριζάρειο Ίδρυμα

Εκδόσεις

Eνίσχυση για την πραγματοποίηση εκθέσεων και δημοσιεύσεων, όπως «H Eλλάδα του Mόχθου 1900-1960», «O Pωσικός Aιώνας 1900-2000», «Zαγορισίων Bίος» και «Eλλάδα 1896-1906».