Ρέον

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Σκυτάλη, για το σχολικό έτος 2016 - 2017. Το πρόγραμμα φέρνει το χορό στα σχολεία των υποεξυπηρετούμενων περιοχών, ενώ παράλληλα παρέχει ευκαιρίες για την επαγγελματική εξέλιξη των νέων επαγγελματιών του χορού.