Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος 160 plus: Ολοκληρωμένη Κατ’ Οίκον Φροντίδα για την άνοια. To πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη και εξιδικευμένη κατ' οίκον φροντίδα στους ασθενείς και στους φροντιστές τους. 

Ο «Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 με στόχο τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από άνοια και τη νόσο Alzheimer στην Ελλάδα.