Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης των ασθενών (συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων και ειδών υγιεινής) για ένα χρόνο, καθώς και για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας Φροντίδα στο Σπίτι. 
Ο «Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 με στόχο τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από άνοια και τη νόσο Alzheimer στην Ελλάδα.