Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά ελικοπτέρου

Για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).