Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Χρηματοδότηση προγράμματος

Χρηματοδότηση πολυετούς προγράμματος εκπαίδευσης των μελών του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα δασοπυρόσβεσης, με ημερομηνία έναρξης το καλοκαίρι του 2008.

Σκοπός της δωρεάς είναι η ένταξη του αντικειμένου της δασοπυρόσβεσης στο πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας μονάδας ή ομάδας ειδικών σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την αποστολή ομάδων εκπαιδευτών στο Πυροσβεστικό Σώμα της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, όπου οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω σε θέματα δασοπυρόσβεσης.

Η πρώτη φάση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος θα αφορά τη διδασκαλία γενικών αρχών δασοπυρόσβεσης και θα απευθύνεται στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τα επόμενα στάδια θα απευθύνονται σε αξιωματικούς, αφού θα αφορούν εξειδικευμένες μεθόδους κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών και εκμάθηση τακτικών επιχειρήσεων. 

Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτές θα καλούνται να εκπαιδεύουν τόσο τους πυροσβέστες στην Ακαδημία όσο και τους υπόλοιπους συναδέλφους τους μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων που θα πραγματοποιούνται στην Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος και σε ολόκληρη την επικράτεια σε επίπεδο περιφερειών (“train the trainer”). Για την πληρέστερη και ταχύτερη διάδοση της αποκτημένων γνώσεων, το Ίδρυμά μας θα διαθέσει στο Πυροσβεστικό Σώμα εγχειρίδια για τη διδασκαλία των νέων μαθημάτων, καθώς και λογισμικό εκμάθησης μέσω Διαδικτύου. 

Διαβάστε σχετική Ανακοίνωση.

Δελτίο Τύπου (14/10/2008)