Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Αγορά οχημάτων
Αγορά 15 ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων με δυνατότητες πρόσβασης σε βουνά για την καταπολέμηση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές.