Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για τη συντήρηση και αγορά εξοπλισμού, καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στην πρόληψη και άμεση ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και καταστροφές σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.