Πύρνα - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πύρνα

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος «Βιβλία σε Ρόδες», για τα σχολικά έτη 2013 -14 και 2014-15. Το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες» δημιουργήθηκε το 2011. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να καλλιεργήσει τη φιλαναγνωσία στα παιδιά του δημοτικού σε δημόσια σχολεία της Αθήνας, μέσω μιας κινητής βιβλιοθήκης που μεταφέρεται μέσα στην σχολική αίθουσα.

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Πύρνα ιδρύθηκε το 2000, με αποστολή την προαγωγή της έννοιας της δια βίου μάθησης και την παροχή δυνατοτήτων για την επέκταση της γνώσης, την προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργική ψυχαγωγία για παιδιά και ενήλικες. Ένα σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Πύρνας απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.