Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Εργασίες ανακαίνισης

Δωρεά για τη στήριξη της ανακαίνισης του εργαστηρίου φυσικών επιστημών της σχολής. 

Η Σχολή επανιδρύθηκε το 1934 και αποτελεί το διάδοχο της ιστορικής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Μικρά Ασία), η οποία ιδρύθηκε αρχικά το 1773. Από το 2011 λειτουργεί ως «Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο» και έχει μεγάλη παράδοση στην ακαδημαϊκή αριστεία και την καινοτομία στην παιδεία.