Πρωτοβουλία «Κοινόν Δωδεκανησίων» - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρωτοβουλία «Κοινόν Δωδεκανησίων»

Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, για ένα εθελοντικό, κοινωνικό και ιατρικό κέντρο και φαρμακείο, στη Ρόδο.

H Πρωτοβουλία «Κοινόν Δωδεκανησίων» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό τη δημιουργία και τη λειτουργία εθελοντικού κοινωνικού και ιατρικού κέντρου και φαρμακείου στη Ρόδο. Η λειτουργία του κέντρου βασίζεται σε εθελοντικές δραστηριότητες και απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνεργους ή ανασφάλιστους πολίτες, μετανάστες και, εν γένει, άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.