Πρωτοβουλία για το Παιδί

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη των θέσεων του Διευθυντή και τριών εκπαιδευτικών στον οργανισμό «Πρωτοβουλία για το Παιδί», που θα δώσουν τη δυνατότητα στον οργανισμό να διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή φροντίδας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά στο Κέντρο Ημέρας, στη Βέροια.