Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Χρηματοδότηση προγράμματος
Μερική χρηματοδότηση τριετούς προγράμματος, με θέμα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα αρχαιολογικά μνημεία και τους τρόπους προστασίας αυτών. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες: α) συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, β) περιοδεύουσα έκθεση και γ) δύο θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα πεδίου που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, το 2012 και το 2013. 

Η Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό την προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η πολιτιστική, οικονομική και εκπαιδευτική τους αξία.