«ΠΡΟΤΑΣΗ» Κίνηση για Eναν Aλλο Tρόπο Zωής

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης του οργανισμού. 

Η ΜΚΟ ιδρύθηκε το 1988 και βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας. Το πεδίο δράσης της περιλαμβάνει την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και συμπεριφορών (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια, κ.λπ.) και την προώθηση των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και του εθελοντισμού.