Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την υποστήριξη των αστέγων στην Ελλάδα - Υποστήριξη Προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την υποστήριξη των αστέγων στην Ελλάδα

Υποστήριξη Προγράμματος
Η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε μία ξαφνική και δραματική αύξηση στα επίπεδα της ένδειας, σε όλη τη χώρα. Ο συνολικός πληθυσμός που λαμβάνει επισιτιστική και άλλα είδη βοήθειας (στέγη, ρουχισμό, σχολικά είδη και ιατρική βοήθεια) στην Αθήνα αυξάνεται σταθερά. Παρά τον υψηλό αριθμό ιδιόκτητων κατοικιών στην Ελλάδα, η χώρα αντιμετωπίζει επίσης ραγδαία αύξηση του φαινομένου έλλειψης στέγης.

Η Πρωτοβουλία του Ιδρύματος εστιάζει στην ευρύτερη Αττική και υιοθετεί μία τρίπτυχη προσέγγιση.  Η δε πιλοτική φάση του Προγράμματος θα διαρκέσει ένα χρόνο. Πέραν των συγκεκριμένων στόχων που τίθενται, η Πρωτοβουλία αποδίδει επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων μηχανισμών αξιολόγησης, καθώς και σε δυνητικές συνεργασίες, τόσο ανάμεσα σε ΜΚΟ (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), όσο και ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τις κατά τόπους κοινότητες. Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος, το Ίδρυμα συμμετείχε σε εκτεταμένες συζητήσεις με πολλούς από τους συνεργάτες του ανά τον κόσμο (κυρίως στις ΗΠΑ), ο οποίοι έχουν επιτυχώς εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα στους τομείς δράσης τους. Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών είναι  οι: Common Ground Community Solutions, Bronx Works, Coalition for the Homeless, City Harvest, Feeding America και Food Bank NYC, καθώς και το Ford Foundation και το Aspen Institute. 

Οι άξονες της Πρωτοβουλίας είναι:

(α) Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη του φαινομένου έλλειψης στέγης, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Praksis. Το Πρόγραμμα θα εστιάσει σε στοχευμένες δράσεις υποστήριξης, προκειμένου να επιτρέψει στις οικογένειες να διατηρήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και, κατ’ επέκταση, τη στέγη τους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει υποστήριξη στέγασης και παροχή πρόσθετης βοήθειας (τροφή, ρουχισμός, κλπ).

(β) Δημιουργία τριών Κέντρων Ημέρας για τους άστεγους, σε επιλεγμένες μη προνομιούχες περιοχές της Αττικής. Τα Κέντρα θα παρέχουν στήριξη, ανακούφιση και βοήθεια σε άστεγους και άλλους πληθυσμούς σε ένδεια. Η στήριξη στα Κέντρα λαμβάνει τη μορφή παροχών, όπως ζεστά γεύματα, χρήση λουτρών, υπνόσακους και πακέτα υγιεινής, αξιοποίησης κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, βοήθειας στην εύρεση εργασίας, καθώς και συνδεσιμότητας με συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες δράσεις στο πεδίο (street work), προκειμένου να προσεγγίσει άστεγους σε όλη την πόλη, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. 

(γ) Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας, μέσω συνεργασίας με την τράπεζα τροφίμων Άρτος-Δράση. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την επέκταση των υπηρεσιών της Άρτος-Δράση, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με αγρότες και καταστήματα τροφίμων, τη διανομή τροφής σε οικογένειες σε ένδεια, σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής, καθώς και την ενίσχυση ενός δικτύου μαγειρείων για απόρους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, ένα εκπαιδευτικό σκέλος, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανειδίκευτων νέων στην περιοχή του Ασπρόπυργου.