Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα

Συνέδριο

Δωρεά για την υποστήριξη του 2ου Ελληνογαλλικό φόρουμ καινοτομίας, «Mazinnov».