Πολύδρομο - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πολύδρομο

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση με σκοπό την εφαρμογή ενός καινότομου προγράμματος που αφορά την παραγωγή και διανομή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού σε γονείς με παιδιά  στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού από διαφορετικές γλωσσικές και πολιτισμικές προελεύσεις. 

Το Πολύδρομο είναι ένας διαπανεπιστημιακός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 στη Θεσσαλονική. Αποτελείται από εκπαιδευτικούς, γονείς και άτομα που ενδιαφέρονται για τις ευρύτερες διαστάσεις της διγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην παιδεία και την κοινωνία.