Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση για την αγορά επίπλων, βιβλίων για τη βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικού υπολογιστή και παραδοσιακών στολών για την ομάδα χορού.
 
Ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων ιδρύθηκε το 1930 και έχει περίπου 600 μέλη. Σκοπός του είναι η διατήρηση, η διάσωση και η παρουσίαση των λαογραφικών και πολιτισμικών παραδόσεων της περιοχής.