Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Έβρος»

Αγορά παραδοσιακών στολών
Αγορά παραδοσιακών στολών από διάφορες περιοχές του Έβρου για την καλύτερη εκπαίδευση νέων και ενηλίκων στις τεχνικές των παραδοσιακών θρακικών χορών και τραγουδιών.

O Πολιτιστικός Σύλλογος «O Έβρος» διδάσκει παιδιά και ενήλικες παραδοσιακούς θρακικούς χορούς και τραγούδια.