Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ρομά Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη μερική υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση της πρόσβασης των Ρομά στην εκπαίδευση και την απασχόληση. 

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ρομά Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα» ιδρύθηκε το 2006 από 20 γυναίκες που ζουν στο Δροσερό Ξάνθης, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να εκφραστούν συλλογικά ως γυναίκες Ρομά με δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι δραστηριότητες του συλλόγου είναι πολυδιάστατες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.