Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ρομά Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα»

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση της λειτουργίας προσχολικού κέντρου για παιδιά Ρομά ηλικίας 4 με 6 ετών. Το κέντρο προετοιμάζει τα παιδιά για τη φοίτησή τους σε ελληνικά Δημοτικά σχολεία. Εκτός από μαθήματα ελληνικής γλώσσας, τα παιδιά λαμβάνουν και εκπαίδευση σε θέματα υγείας και συμπεριφοράς, η οποία διευκολύνει την ένταξή τους στο σχολείο. 
Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ρομά Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα» ιδρύθηκε το 2006 από 20 γυναίκες που ζουν στο Δροσερό Ξάνθης, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να εκφραστούν συλλογικά ως γυναίκες Ρομά με δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι δραστηριότητες του συλλόγου είναι πολυδιάστατες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.