Πολιτιστικό Κέντρο Καστελλόριζου

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του Πολιτιστικού Κέντρου (Σχολή Σταματίου) στο Καστελλόριζο.

Το Πολιτιστικό Κέντρο, που ανήκει στον Δήμο Καστελλόριζου, ιδρύθηκε το 1999 και φιλοξενείται σε ένα παραδοσιακό κτίριο.