Πολεμική Αεροπορία

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη της ετήσιας εκδήλωσης της Πολεμικής Αεροπορίας