«Πίστη» - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλαστικές Παθήσεις

Αγορά εξοπλισμού
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού.

Η «Πίστη» παρέχει  ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη σε οικογένειες με παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Ο Σύλλογος προσφέρει ψυχαγωγία και συγκεντρώνει ιατρικό και άλλο εξοπλισμό τον οποίο δωρίζει σε νοσοκομεία για παιδιά. Επίσης, διαθέτει βιβλιοθήκη και συμβουλευτικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, για γονείς με παιδιά που πάσχουν από νεοπλαστικές ασθένειες, και οργανώνει αιμοληψίες  και διαλέξεις για ιατρικά  θέματα.