Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» - Μονάδα Εντατικής Φροντίδας – Αγορά Εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»

Μονάδα Εντατικής Φροντίδας – Αγορά Εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά κρίσιμων ιατρικών αναλώσιμων για τη Μονάδα Εντατικής Φροντίδας.

Η Μονάδα Εντατικής Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά και περιπτώσεις από ολόκληρη την Ελλάδα.