Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής και Μικροχειρουργικής - Αγορά ιατρικού εξοπλισμού
Αγορά μηχανήματος ακτίνων γάμμα για το Kέντρο Πλαστικής Xειρουργικής και Mικροχειρουργικής. Στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής νοσηλεύονται εβδομαδιαίως ένα με δύο άτομα που πάσχουν από μελάνωμα. Περισσότερα από 2.000 άτομα με μελαγχρωματική αλλοίωση επισκέπτονται ετησίως τα εξωτερικά ιατρεία.