Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα - Λαογραφικό Μουσείο

Έκδοση

Ενίσχυση για την έκδοση των επιστημονικών εκδόσεων Ενδυματολογικά, με αντικείμενο το ελληνικό ένδυμα και το ελληνικό ύφασμα.