Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα - Λαογραφικό Μουσείο

Αγορά κτιρίου

Αγορά κτιρίου για τη στέγαση και τη λειτουργία του εργαστηρίου συντήρησης και επιδιόρθωσης παραδοσιακών ενδυμασιών.