«Πελαργός»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του πιλοτικού προγράμματος «Carbon Busters Club», στόχος του οποίου είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά, ηλικίας 7 έως 10 ετών, προκειμένου να αποκαταστήσουν μία ισορροπημένη φιλία με τον πλανήτη Γη.

Ο «Πελαργός» ιδρύθηκε το 2011 και είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.