Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Εργασίες ανακαίνισης

Δωρεά για την υποστήριξη εργασιών ανακαίνισης για τη μετεγκατάσταση του Κέντρου σε νέο κτίριο. 

Η Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με νοητικές αναπηρίες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Το 1997, η ένωση ίδρυσε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών σε άτομα με νοητικές αναπηρίες. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας φιλοξενεί σήμερα 20 ενήλικες.