Παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας

Αγορά εξοπλισμού
Μέρος του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές

Η δωρεά στο Παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας περιλαμβάνει την αγορά τεχνολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

Το Παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας είναι το νεότερο από όλα τα σχολεία σε φυλακές, αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010, εντός του χώρου των Φυλακών Πατρών. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του, 32 κρατούμενοι παρακολούθησαν μαθήματα. Τα μαθήματα, τα οποία διαρκούν δύο χρόνια, καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: Ελληνική Γλώσσα, Πληροφορική & Μαθηματικά, Αγγλική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πρόγραμμα Πολιτισμού-Αισθητικής, Φυσική, και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.