Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Ρεθύμνου

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Η δωρεά καλύπτει την μισθοδοσία μίας νοσηλεύτριας, μιας βοηθού νοσηλεύτριας και ενός κοινωνικού λειτουργού για δύο χρόνια.

Το Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1972 και ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. To Κέντρο προσφέρει φιλοξενία και φροντίδα σε ηλικιωμένους και σε άτομα με σωματικές και νοητικές αναπηρίες.