«Παραδείγματος Χάριν»

Εργασίες ανακαίνισης
Για την ενίσχυση της ανακαίνισης παιδικών χαρών στην Αθήνα. Η δωρεά αποτελεί μέρος ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη βελτίωση των συνθηκών στις παιδικές χαρές της Αθήνας. Οι αρχιτέκτονες του έργου θα διαμορφώσουν προτάσεις και θα διεξάγουν λεπτομερείς μελέτες της τρέχουσας κατάστασης όλων των παιδικών χαρών στην πόλη, ξεκινώντας από τη Β’ περιφέρεια των Αθηνών.
 
 
Ο οργανισμός “Παραδείγματος Χάριν” (PX) είναι μη κερδοσκοπικός και ιδρύθηκε το 2011, με σκοπό την εφαρμογή πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ειδικά σε μεγάλες πόλεις υπό τις τρέχουσες συνθήκες κρίσης. Οι δράσεις του οργανισμού έχουν ευρύ αντίκτυπο και απευθύνονται σε μεγάλα τμήματα που πληθυσμού, μέσω της αναβάθμισης της κατάστασης των αστικών παιδικών χαρών, με γνώμονα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους.