Παπάφειο - Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσ/νίκης «Ο Μελιτεύς»

Αγορά οχήματος
Αγορά σχολικού λεωφορείου. Το «Παπάφειο»  φροντίζει πάνω από 135 παιδιά που είναι ορφανά ή προέρχονται από πολύ φτωχές οικογένειες.