Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακαίνιση
Δωρεά για την υποστήριξη της ανακαίνισης και της προμήθειας εξοπλισμού για το Media Lab του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου έχει ως στόχο τη διεξαγωγή μεθοδικής έρευνας και την παροχή σχολαστικής ακαδημαϊκής γνώσης και κατάρτισης στους τομείς της επικοινωνίας, των μέσων και της πολιτιστικής διοίκησης.