Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία ενός Διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, μέσω της παροχής 20 μετα-διδακτορικών υποτροφιών για νέους και πολλά υποσχόμενους ερευνητές, για περίοδο 3 ετών.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να δέχεται φοιτητές το 1988. Με έδρα το Βόλο, περιλαμβάνει 6 Σχολές και συνολικά 18 Τμήματα, στις πέντε πανεπιστημιουπόλεις του.