Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής - Αγορά εξοπλισμού
Μερική χρηματοδότηση  με σκοπό την αγορά ενός εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού για την εκτέλεση στατικών και δυναμικών δοκιμών σε δείγματα εδάφους.

Ο εξοπλισμός αυτός αναβαθμίζει την παρεχόμενη εκπαίδευση στους πανεπιστημιακούς φοιτητές και βελτιώνει τις ερευνητικές δυνατότητες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993. Στο Τμήμα φοιτούν 60 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Το  Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής είναι ένα από τα επτά εργαστήρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών διδάσκονται πολλά μαθήματα στο  Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ενώ οι διδακτορικοί φοιτητές χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του για να διεξάγουν έρευνα.