Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων - Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» για την προώθηση και την αξιολόγηση των ελληνικών ΜΚΟ (Θαλής II).

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, αποτελείται από 5 σχολές και 10 ακαδημαϊκά τμήματα, με 140 άτομα μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και περισσότερους από 8,000 φοιτητές.