Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων - Πρόγραμμα υποτροφιών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων - Πρόγραμμα υποτροφιών

Δωρεά για την καθιέρωση προγράμματος υποτροφιών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα, για περίοδο 10 ετών. 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, αποτελείται από 5 σχολές και 10 ακαδημαϊκά τμήματα, με 140 άτομα μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και 8,000 φοιτητές. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων ιδρύθηκε το 2007, με έδρα την Κόρινθο και το Κιάτο.