Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Νοσηλευτικής - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Νοσηλευτικής - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το τμήμα νοσηλευτικής.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 και άρχισε να λειτουργεί το 2002. Διαθέτει εγκαταστάσεις σε 5 πόλεις (Τρίπολη, Σπάρτη, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Κόρινθος) και απασχολεί συνολικά 250 άτομα προσωπικό. Το Τμήμα Νοσηλευτικής βρίσκεται στη Σπάρτη και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και το προσωπικό του απαρτίζεται από 16 μόνιμα μέλη και περισσότερους από 450 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταξύ των οποίων και 20 διδακτορικοί.