Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χρηματοδότηση προγράμματος

Μέρος του Προγράμματος «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση».

Το συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματος περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο τριήμερων εντατικών σεμιναρίων σε 6 πόλεις της Ελλάδας. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν στελέχη ελληνικών ΜΚΟ στη διαδικασία αιτήσεως για τη διεκδίκηση δωρεών, την υλοποίηση προγραμμάτων και την καθημερινή διαχείριση ΜΚΟ. Μεταξύ των εκπαιδευτών θα περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί από διάφορους τομείς και ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και ειδικοί από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Το σεμινάριο θα αποτελείται από θεωρητικά μαθήματα και εργαστήρια πρακτικής άσκησης. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το 2013 υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.