Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης ελληνοαγγλικού λεξικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο εκπόνησε η ομάδα Γλωσσικής Τεχνολογίας του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το λεξικό, που περιέχει πάνω από 85.000 λήμματα και 60.000 παραδείγματα, είναι προϊόν εκτενούς συνεργασίας γλωσσολόγων, φιλολόγων και μεταφραστών. Αποτελεί τη μόνη έκδοση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή του είδους του.