Πανεπιστήμιο Πατρών - Κλινική Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Κλινική Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού - Αγορά εξοπλισμού

Η δωρεά υποστηρίζει την αγορά εξοπλισμού, ο οποίος θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κλινική Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού. 

Η Κλινική Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού είναι μία ανεξάρτητη κλινική αποκατάστασης του πανεπιστημίου, η οποία ιδρύθηκε το 2010 από το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η κλινική βρίσκεται σε ένα νέο κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διαθέτει πλήρως λειτουργικές νοσηλευτικές εγκαταστάσεις.