Πανεπιστήμιο Πατρών

Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέγγισης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για τη δημιουργία ενός ενισχυμένου συστήματος δικτύωσης για τη μεγέθυνση της εθνικής βάσης Εθελοντών Μυελού των Οστών. 

Το Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέγγισης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.