Πανεπιστήμιο Πατρών - Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέγγισης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών- Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέγγισης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών- Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση διετούς προγράμματος, το οποίο έχει ως σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών σε όλη την Ελλάδα και περιλαμβάνει, επίσης, την εργαστηριακή ανάλυση 2.000 δειγμάτων. 

Το Κέντρο Ενημέρωσης & Προσέγγισης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Το ΚΕΔΜΟΠ επικεντρώνεται στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της προσφοράς μυελού των οστών, και στην αύξηση του αριθμού των Ελλήνων δοτών/εθελοντών.