Πανεπιστήμιο Πατρών - Κατασκευαστικές εργασίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Κατασκευαστικές εργασίες
Επέκταση του καταφυγίου ζώων. Το καταφύγιο  λειτουργεί μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 1996.

Το καταφύγιο παρέχει φροντίδα σε αδέσποτα ζώα από το χώρο του πανεπιστημίου και από τους γύρω δήμους. Έχει φροντίσει περισσότερα από 1.000 ζώα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, 800 από τα οποία έχουν υιοθετηθεί.