Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή - Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης των πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου στο Γαλαξείδι με θέμα «Το Γαλαξείδι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα».