Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά που αφορά την αγορά βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών της νεοσύστατης Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1964 και σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι να παρέχει πρόσβαση στη γνώση και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, εστιάζοντας παράλληλα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.