Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιατρική Σχολή - Κέντρο Ιατρικής Εξομοίωσης – Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά υψηλής ποιότητας ανθρώπινου μοντέλου για εκπαιδευτική χρήση. 

Το Κέντρο Ιατρικής Εξομοίωσης υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών και του ιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μέσω της εξομοίωσης ενός ευρέος φάσματος επειγόντων περιστατικών και συμπτωμάτων ασθενειών με τη χρήση ανθρώπινων μοντέλων υψηλής τεχνολογίας.