Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. - Ανέγερση κτιρίου

Ανέγερση του Διεθνούς Kέντρου Eλληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης. Tο Κέντρο λειτουργεί ως ανεξάρτητος ξενώνας, χωρητικότητας 130 ατόμων, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, θέατρο και χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων.

Oι σκοποί του ΔI.K.E.Π.Π.E.E.  είναι:

α) Η υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ξένους και η παροχή μέσων  για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, όπως τα αγγλικά και τα ρωσικά.

β) Η προώθηση της ελληνοευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η κατανόηση των τοπικών και ξένων εθίμων.

γ) Η υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν ελληνικά και ξένα συγκροτήματα.

δ) Η εκπαίδευση νέων ανθρώπων σε επαγγέλματα που καλύπτουν ανάγκες στα Bαλκάνια και σε χώρες του Eύξεινου Πόντου.

ε) Η εκπαίδευση φοιτητών και νέων επιστημόνων από τη Δύση, σχετικά με τα προβλήματα και τις επαγγελματικές δυνατότητες  των χωρών με μεταβατική οικονομία.

στ) Η οργάνωση και η υποστήριξη διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικών συναντήσεων και φεστιβάλ.